en | es | gl
Sobre PaEnS
|
Recursos textuais
|
Publicacións
|
Equipo
|
Contacto
ES ⇄ EN         Europarl v7  Ted  Global Voices
Resultados: 0        Páxinas: 0        Páxina actual: 0

                                                    
PaEnS Vers. 1.1
Derradeira actualización : 09.11.2023
ISLRN 778-213-630-221-1
ISSN 2605-5228    ©PaCorES
Creative Commons Licencia Creative Commons
Universidade de Santiago de Compostela
Este proxecto está financiado pola Axencia Estatal de Investigación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (PID2021-125313OB-I00).