en | es | gl
Sobre PaEnS
|
Recursos textuais
|
Publicacións
| |

Equipo


Dirección: Irene Doval Reixa, Univ. Santiago de Compostela

Membros
Goretti Faya Ornia, Univ. Valladolid
Tomás Jiménez Juliá, Univ. Santiago de Compostela
María Pascual Cabrerizo, Univ. Valladolid
Carmen Quijada Díez, Univ. Oviedo

Equipo informático
Milagros Fernández Gavilanes, Defense University Center (Univ. Vigo)
Santiago Fernández Lanza

Antigos membros
Angela Mira Conejero

Contacto


 

Enderezo

    Corpus PaEnS (I. Doval)
    Departmento de Filoloxía Inglesa e Alemá
    Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela
    Avda. Castelao s/n
    E-15782 Santiago de Compostela (Spain)

Correo-e

     corpus.paens@usc.es
     corpuspaens@gmail.com

Teléfono

     (+34) 881811849 / 859 / 871

Fax

     (+34)881811818

Agradecemento

Este proxecto foi financiado dende 2017 ata 2021 polo proxecto de investigación  “PaGeS 2.0 Optimización de un recurso multifuncional”  (FFI2017-85938-R, IP: Irene Doval) da Axencia Estatal de Investigación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Recibiu tamén financiación da Consellería de Economía e Competitividade da Xunta de Galica a través do Grupo de Investigación LitLinAl (2014-PG077, 2017-PG023). O noso agradecemento polo seu apoyo.

Asimesmo gustaríanos agradecer aos propietarios do copyright que nos deron o seu permiso para empregar textos incluidos no corpus.

                                                              
PaEnS Vers. 2.0
Derradeira actualización : 31.05.2022
Creative Commons Licencia Creative Commons
Universidade de Santiago de Compostela
Este proxecto está financiado pola Axencia Estatal de Investigación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (FFI2017-85938-R) e pola Consellería de Economía e Competitividade da Xunta de Galicia (2017-PG023).