en | es | gl
Sobre PaEnS
|
Recursos textuais
|
Publicacións
| |

Equipo


Dirección: Irene Doval Reixa, Univ. Santiago de Compostela

Coordinadora xeral: María Teresa Sánchez Nieto, Univ. Valladolid

Membros:
Inmaculada Serón, Univ. Pablo de Olavide (Coordinadora)
Leyre Alejaldre Biel, Columbia University
Tomás Jiménez Juliá, Univ. Santiago de Compostela
Sidoní López Pérez, UNIR
María Pascual Cabrerizo, Univ. de Valladolid
Javier San Julián Solana, Univ. de Oviedo

Equipo informático:
Milagros Fernández Gavilanes, Defense University Center, Univ. Vigo, (Coordinadora)
Erea Fabeiro Rey, Univ. de Santiago, Becaria FPI
Michael Lang

Colaboradores:
Hanane Benali Taouis, Univ. Politécnica Madrid
Laura Mesón Llorente, Univ. Salamanca

Antigos membros:
Goretti Faya Ornia, Univ. de Valladolid
Angela Mira Conejero
Carmen Quijada Díez, Univ. de Oviedo
Florian Hülsmann, Univ. Aachen

Estudantes en prácticas:
Paula Girol Amoedo (2023, UPO); Elena Cabrera Santos, María Cabrera Rodríguez, Sofía García Varela (2023/24, U. Salamanca); Paula Callejo Carro, Pablo Martín Sánchez, Patricia Barco Alonso, Eva Martínez Martínez, Laura Mesón Llorente (2022/23, U. Salamanca); Aimee E. Lewis, Alexandru Rita, Marina Sánchez García (2020, U. Valladolid).

Contacto


 

Enderezo

    Corpus PaEnS (I. Doval)
    Departmento de Filoloxía Inglesa e Alemá
    Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela
    Avda. Castelao s/n
    E-15782 Santiago de Compostela (Spain)

Correo-e

     corpus.paens@usc.es
     corpuspaens@gmail.com

Teléfono

     (+34) 881811849

Fax

     (+34)881811818

Agradecemento

A confección deste corpus foi financiado de 2017 a 2021 polo proxecto PaGeS 2.0 Optimización dun recurso multifuncional (FFI2017-85938-R, IP: Irene Doval) e dende 2022 polo proxecto PaCorES: Corpus paralelos online do español. Unha ferramenta multifuncional para a traducción, o aprendizaxe de linguas e a investigación lingüística (PID2021-125313OB-I00, IP: Irene Doval) da Axencia Estatal de Investigación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Dende 2023 colabora tamén a Xunta de Galicia (2023-PG057-1, GI-1954) na financiación do proyecto. O noso agradecimento a esas institucións polo seu apoio.

Asimesmo, gustaríanos agradecer aos propietarios do copyright que nos deron o seu permiso para empregar textos incluidos no corpus.

                                                    
PaEnS Vers. 1.1
Derradeira actualización : 09.11.2023
ISLRN 778-213-630-221-1
ISSN 2605-5228    ©PaCorES
Creative Commons Licencia Creative Commons
Universidade de Santiago de Compostela
Este proxecto está financiado pola Axencia Estatal de Investigación do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (PID2021-125313OB-I00).